Wie zijn wij?
Huisartsenpost Eemland is een onderdeel van de organisatie Huisartsen Eeemland. Dit is een initiatief van alle huisartsen uit de regio Eemland, verenigd in de coöperatie HCE (Huisartsen Coöperatie Eemland U.A).Wij zijn de regionale huisartsenorganisatie die de huisartsen in de regio Eemland faciliteert bij het uitvoeren bij de huisartsenzorg. Dit gebeurt op vele manieren: de huisartsenpost, maar ook zorgprogramma’s voor de chronisch zieken, nascholingen, werkafspraken met o.a. het ziekenhuis en wij zijn de centrale informatievoorziening voor huisartsen.

Wat willen wij?
De nieuwe huisartsenorganisatie Eemland wil een organisatie zijn die samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke eerste lijn bevordert en daartoe de belangen van de aangesloten huisartsen in de breedste zin behartigt. Dit doen we 24/7 en dus ook ‘s nachts en in het weekend op de huisartsenpost.

Waarom?
Wij willen bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in onze regio. Wij geloven dat we dit kunnen bereiken door samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke eerste lijn en optimale samenwerking met de tweede lijn.

Maak kennis met Huisartsen Eemland Zorg
Huisartsen Eemland Zorg is een aparte werkmaatschappij waarin we zorgprogramma’s voor onze chronisch zieke patienten ontwikkelen, een toekomstgerichte organisatie van, voor en door huisartsen. Door de krachten te bundelen vervullen de huisartsen een sterke spilfunctie in de eerste lijn en zijn ze een herkenbare partner voor patiënten en ketenpartners in de zorg. Belangrijke uitgangspunten van onze organisatie zijn: bundeling van kennis, open en transparant samenwerken, decentraal organiseren, elkaar ondersteunen en steeds de verbinding zoeken. We zijn inspirerend, betrokken, open en ambitieus en trots op onze kernwaarden. We noemen dit ook wel ons ethische kompas. Het geeft het fundament weer van waaruit wij werken. Voor meer informatie zie ook onze website: www.huisartseneemland.nl