Veelgestelde vragen:  huisartsenpost

Heeft u klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend? Dan belt u de huisartsenpost. De assistente stelt u enkele vragen en kan inschatten of u zelf iets kunt doen, langs moet komen of moet worden opgehaald door een ambulance. U kunt alleen bij de HAP terecht op afspraak.

U gaat pas naar de spoedeisende hulp als u bent doorverwezen door een arts. Het is niet de bedoeling dat u hier op eigen houtje naartoe gaat. Hebt u geen doorverwijzing? Dan moet u langer wachten of wordt u alsnog naar de huisarts gestuurd. Met een doorverwijzing van de huisarts of huisartsenpost bent u dus veel sneller aan de beurt.

Het landelijke alarmnummer 112 belt u voor spoedeisende hulp. Dus als u denkt dat iemand in uw omgeving of uzelf in een acute levensbedreigende situatie verkeert. U hoeft dan uiteraard niet eerst contact op te nemen met de huisartsenpost.

De huisartsenzorg is ook naar internationale standaarden servicegericht met een grote mate van beschikbaarheid. De dagpraktijken zijn zowel beschikbaar voor spoed als niet spoedeisende zaken. Daarnaast draaien huisartsen mee in een rooster op een huisartsenpost  zodat de beschikbaarheid bij spoed eisende zaken  7×24 uur geborgd is. Als patiënten besluiten ook voor niet-spoedeisende zaken deze post te bezoeken komt de zorg voor spoedeisende zaken in gevaar.

Spoed staat bij de huisartsenposten voor ‘een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts’. Spoed is daarmee niet een situatie waarbij u niet in staat bent uw eigen huisarts te bezoeken door persoonlijke omstandigheden zoals werk of school van een kind.

In principe niet. Alleen in die situaties waarin de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite.

Nee, de huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken dient u telefonisch contact op te nemen met de huisartsenpost.

Juist bij spoedeisende klachten is het belangrijk dat u snel de juiste hulp krijgt. Wat er nodig is, kan het snelst telefonisch worden vastgesteld. Als u eerst belt, bepaalt de triagist samen met u de urgentie van uw medische probleem. Misschien is het niet nodig dat u naar de huisartsenpost komt en bent u geholpen met een eenvoudig advies door de triagist of de huisarts. Bovendien kan de triagist tijdens het telefoongesprek ook inschatten of u met voorrang geholpen moet worden. Door goed te plannen kunnen wij ook voorkomen dat u lang moet wachten op de huisartsenpost.

Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Soms zijn alle triagisten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met de huisartsenpost voor te bereiden helpt u mee de wachttijden kort te houden. Zo kunt u vooraf vast enkele gegevens noteren van de persoon voor wie u belt (geboortedatum, naam, verzekeringsgegevens en medicijngebruik).

Ja, triagisten zijn speciaal opgeleid om snel te beoordelen hoe ernstig uw klacht is. U kunt vertrouwen op hun deskundigheid. Medische adviezen worden altijd gecontroleerd door de dienstdoende huisarts.

In principe wel, omdat de afspraak al aan de telefoon wordt ingepland. Toch kan het voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er acute hulpvragen tussendoor komen. Vooral op zaterdag en zondag is het vaak druk en kan de wachttijd oplopen.

Nee, de huisartsenpost is er alleen voor spoedeisende hulp.

In dringende gevallen kan de dienstdoende huisarts een herhalingsrecept voorschrijven. U krijgt dan een overbruggingsrecept, zodat u voldoende medicijnen heeft tot uw eigen huisarts weer spreekuur heeft.

De onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2023:

  • Consult € 86,39
  • Visite € 129,58
  • Triageconsult € 35,00

Het triageconsult is een nieuwe benaming dit jaar en vervangt het telefonisch consult.

Dan zijn waarschijnlijk niet al uw (verzekerings)gegevens correct verwerkt. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Afdeling Debiteuren om uw juiste gegevens door te geven. Dit kunt u doen door te bellen naar 088 – 120 96 62 (bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur) of door een mail te sturen via het contactformulier.

De huisartsenpost is verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiënt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen. Van uw contact met de huisartsenpost verzorgt de huisartsenpost een waarneembericht ten behoeve van uw medisch dossier bij uw eigen huisarts.
Lees hier meer over het vastleggen van uw medische gegevens >.

De huisartsenpost neemt alle gesprekken op en deze worden minimaal 2 jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd. Alleen in het geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard.
Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij de huisartsenpost een aantal strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de huisartsenpost gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

Alle telefoongesprekken worden opgenomen voor evaluatiedoeleinden. Daarnaast biedt dit de Huisartsenpost de gelegenheid om gegevens te corrigeren die verkeerd zijn verstaan. Maar ook om bij een mogelijke fout of klacht de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen.