Compliment of niet tevreden?
We horen graag uw ervaring met onze dienstverlening. Heeft u tips en ideeën om onze dienstverlening verder te verbeteren? Fijn dat u deze met ons wilt delen.

Compliment?
U kunt ons een compliment, tips en ideeën doorgeven door bovenstaand formulier in te vullen.

Niet tevreden?
Wij doen er alles aan om goede zorgprogramma’s te organiseren. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over wijze waarop de zorgprogramma’s, het digitale dossier, huisartsenpost Eemland of de onderlinge communicatie tussen de zorgverleners is georganiseerd. Als dat zo is, horen wij dat graag van u. Wij vinden het belangrijk om naar uw ervaring te luisteren en om onze dienstverlening te verbeteren waar dat mogelijk is.

Informatie klachtenregeling
Wat is een klacht?
Een klacht is een individuele uiting van onvrede of ongenoegen met een behandeling, bejegening of gedraging die als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord werd gestaan, op financiële aspecten of op andere zaken.

Wat kunt u doen?
1. Bespreek uw onvrede
Het direct kunnen uiten van onvrede door de patiënt op de plek waar de onvrede is ontstaan en het zo mogelijk oplossen van het probleem door de medewerkers  heeft de voorkeur. De kans dat onvrede uitmondt in een officiële klacht wordt kleiner.

2. Uw onvrede melden
Indien u er niet uitkomt kunt u uw klacht melden via het formulier onderaan deze pagina.

U kunt zich ook direct wenden tot de Klachtenfunctionaris.
Stuur dan uw klacht rechtstreeks naar de Klachtenfunctionaris Huisartsenpost Eemland:
Huisartsen Eemland t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 7061; 3800 TB Amersfoort (geen postzegel nodig)

Wat kan de Klachtenfunctionaris voor u doen?
Indien u er niet uitkomt met de veroorzaker van de klacht of bij onvrede, kan de melding worden voorgelegd aan de Klachtenfunctionaris. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Uw melding wordt in alle gevallen strikt vertrouwelijk behandeld volgens de geldende wet en regelgeving.

Als u een klacht heeft ingediend, en als uw naam en adres bekend zijn, dan neemt de Klachtenfunctionaris contact met u op. De Klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, met u samen naar een oplossing zoeken voor de klacht, of u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Als het nodig is om uw klacht met één of meerdere medewerkers te bespreken, zal de Klachtenfunctionaris u hiervoor toestemming vragen.

Liever eerst overleggen?
De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 085-7733144 (kantoor Huisartsen Eemland) of een bericht sturen naar meldpunt@huisartseneemland.nl. Weten wat een klachtenfunctionaris voor u kan betekenen? Bekijk dan de website van Goed Opgelost voor voorbeeldcasussen.

Andere mogelijkheden
Als u er ook na bemiddeling door de Klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. Huisartsenpost Eemland is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website de SKGE . U kunt contact opnemen middels het sturen van een brief naar: SKGE Postbus 8018; 5601 KA Eindhoven of per telefoon: 088 0229100. Het volledige klachtenreglement is op te vragen bij de Klachtenfunctionaris.