Patiënteninformatie huisartsenpost

De huisartsenpost is echt alleen voor spoed!

De onderstaande tarieven gelden per 1 april 2023:

  • Consult € 171,67
  • Visite € 257,50
  • Triageconsult € 35,00

Van elk contact dat u met de huisartsenpost hebt gehad, ontvangt uw huisarts de eerstvolgende werkdag een bericht.

Als u naar de huisartsenpost belt, zullen wij een aantal gegevens registreren zoals:

  • uw naam
  • uw gezondheidsklachten
  • eventueel de diagnose
  • eventueel voorgeschreven medicijnen

Uw eigen huisarts ontvangt de volgende werkdag een verslag van wat er is gebeurd. In dat verslag staat wat uw zorgvraag is en welke behandeling is voorgeschreven. Ook eventueel voorgeschreven medicijnen of afspraken staan in het bericht. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw patiëntendossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en is uw dossier actueel.

Als u belt met de huisartsenpost, nemen wij het gesprek op. Alle noodzakelijke gegevens noteren wij bovendien in ons computersysteem. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Elk telefoongesprek nemen wij op. Dit doen wij om de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken. Ook gebruiken we de opnames om te controleren wat er precies gebeurd is als er klachten of misverstanden zijn.

De opnames worden minimaal 2 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Alleen in het geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard. Er gelden stikte regels voor het opnemen van gesprekken. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook gelden er strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

DOSSIER
Bij elk contact leggen wij de noodzakelijke gegevens vast. Uw huisarts ontvangt de volgende werkdag een verslag van wat er is gebeurd. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en is uw dossier actueel. Wilt u weten wat er in uw dossier staat? Neem dan contact op met uw huisarts.

TOESTEMMING
Onze huisartsenposten wisselen elektronisch gegevens uit met huisartsen en apotheken uit de regio. Als u daarvoor toestemming hebt gegeven aan uw huisarts, kunnen wij uw dossier bij uw huisarts elektronisch opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij krijgen dan een samenvatting uit uw dossier te zien waarin belangrijke gezondheidsinformatie staat. Zo zijn wij snel op de hoogte van uw actuele gegevens. Gebruikt u medicijnen? Dan kunnen wij via de dienstapotheek inzage krijgen over uw medicijngebruik. Ook dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven aan uw apotheek of apotheken. U kunt de toestemming geven bij een bezoek aan uw huisarts of apotheek. U kunt de toestemming ook online regelen via www.ikgeeftoestemming.nl.

PRIVACY
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt bij ons terecht met spoedeisende zorgvragen. Dit betreft gezondheidsklachten waarmee u niet kunt wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts. U kunt ook bellen voor een advies. U kunt bellen voor uzelf, maar ook voor iemand anders.

De doktersassistent zal aan de hand van een aantal vragen uw gezondheidssituatie beoordelen. Geef daarom zo goed mogelijk antwoorden op de vragen.

U kunt ook bellen voor een advies. Bijvoorbeeld of het verantwoord is om af te wachten of wat u zelf kunt doen totdat u bij uw eigen huisarts terecht kunt.

Kortom, u belt alleen buiten kantoortijden en

Bekijk ook: Veelgestelde vragen