Leden Cliëntenraad

Voor Huisartsenpost Eemland zijn wij op zoek naar kandidaten voor de Cliëntenraad. Als lid van onze Cliëntenraad krijgt u de kans om zich in te zetten voor de belangen van de patiënten van Huisartsen Eemland en onze huisartsenpost.

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet geeft cliënten het recht om over een aantal onderwerpen binnen de zorginstelling mee te denken en advies te geven.

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan Huisartsen Eemland;
  • Monitoren en beoordelen van ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg en de overige beleidsterreinen van Huisartsen Eemland;
  • Signaalfunctie;
  • Meedenken;
  • Inbrengen van patiëntenperspectief bij ontwikkelingen;
  • Proactief handelen (waaronder inbrengen van agendaonderwerpen).

Heeft u interesse in deze boeiende functie? Lees dan de complete profielschets hier of neem rechtstreeks contact op via clientenraad@huisartseneemland.nl.