Communicatie

Op deze pagina vind je alle communicatiemiddelen die Huisartsenpost Eemland inzet op de post of in de praktijken. De huisartsenpraktijken kunnen al deze middelen downloaden voor gebruik op bijvoorbeeld de website of wachtkamerscherm. Onze poster is ook als papieren versie beschikbaar en is aan te vragen via het contactformulier.

Logo’s en vignet

Aanvragen beeldmateriaal

Poster

Drukwerk
Poster HAP

Wachtkamerscherm
Animatie poster HAP

Video’s