Over de cliëntenraad

WAAROM EEN CLIËNTENRAAD?
Doel van Huisartsen Eemland (HE) is de zorg voor haar patiënten in regio Eemland steeds te verbeteren en de kwaliteit te behouden. Om te weten wat de wensen en verwachtingen van de patiënten zijn, is een cliëntenraad opgericht. Als vertegenwoordiger van de patiënten stelt de cliëntenraad HE steeds de vraag of het belang van de patiënt is gediend bij veranderingen in de eerstelijns zorg zoals deze wordt geboden door HE.
De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie over onderwerpen die van belang zijn voor de patiënt.

ADVIEZEN VAN DE CLIËNTENRAAD
Sinds de oprichting op 27 augustus 2019 is de cliëntenraad HE betrokken geweest bij:

  • Klachtenreglement
  • HAP belevingsonderzoek 2019
  • Platform Digitale Zorg
  • Persoonsgerichte zorg ‘Samen beslissen’, een pilot van Huisartsen Eemland met vijf huisartsenpraktijken.
  • Triage app
  • Spreekuur.nl

PATIËNTENPANEL CLIËNTENRAAD
De cliëntenraad HE is voornemens een patiëntenpanel te starten. Hier kunt u uw ervaringen in uw huisartsenpraktijk of huisartsenpost delen en uw mening geven over nieuwe initiatieven en actuele thema’s in de huisartsenzorg. U ontvangt van de cliëntenraad HE maximaal één keer per drie maanden een uitnodiging om via uw e-mailadres online een vragenlijst in te vullen. Wilt u deelnemen aan het patiëntenpanel, stuur dan uw naam en geboortedatum naar clientenraad@huisartseneemland.nl.

CONTACT MET DE CLIËNTENRAAD HE
Heeft u iets opgemerkt in uw huisartsenpraktijk of huisartsenpost wat beter kan? U bent daarmee van harte welkom bij ons via:
clientenraad@huisartseneemland.nl of per post naar:
Cliëntenraad Huisartsen Eemland
Antwoordnummer 7061
3800 TB Amersfoort (geen postzegel nodig)

KLACHTEN
De cliëntenraad behandelt geen klachten van individuele patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Huisartsen Eemland:
Huisartsen Eemland t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 7061
3800 TB Amersfoort (geen postzegel nodig)
Telefoon 085 77 33 144, bereikbaar op vrijdag tussen 10.00 – 14.00 uur (kantoor Huisartsen Eemland)

Leden cliëntenraad

Alla Ponkina Voorzitter

Juul Beltman Secretaris

Pauline Cozijnsen Lid

Ellen Nijsse Lid

Armanda Fraanje Lid